Els ajuts de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) tenen l’objectiu de promoure i finançar la investigació del càncer a Espanya mitjançant una recerca de qualitat que respongui als grans reptes actuals i impulsant la transmissió de coneixement. Així mateix, promouen la recerca d’estratègies eficaces de prevenció i detecció precoç, la millora dels processos diagnòstics i activitats, i el desenvolupament de tractaments que aconsegueixin salvar vides. D’altra banda, es vol donar suport als investigadors, potenciant el seu talent i afavorint la seva estabilitat.

En aquest marc, la Fundación Científica AECC ha obert per a l’any 2019 les convocatòries següents:

1. Investigador AECC 2019
Concessió d’ajuts a investigadors amb una formació postdoctoral prèvia per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer en un centre espanyol per donar suport a aquests investigadors en la seva carrera científica cap a la creació de línies de recerca pròpies.
Termini de presentació de sol·licituds: 13 de desembre de 2018.
Finançament: 50.000 euros l’any (2 anys)

2. Proyectos AECC 2019
Ajuts a projectes de recerca de qualitat en càncer amb una clara orientació translacional. Els projectes poden ser d’investigació general en càncer, en càncers poc freqüents i càncer infantil, prevenció i pal·liatius.
Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2019.
Finançament: 100.000 euros l’any (3 anys)

3. Ideas Semilla AECC 2019
Ajuts per a la generació de noves oportunitats innovadores d’investigació en càncer que, en cas d’èxit, podran concretar-se en projectes sòlids de recerca.
Termini de presentació de sol·licituds: 29 de novembre de 2018
Finançament: 20.000 euros (2 anys)

4. Lab AECC 2019
Donar suport a grups emergents per a consolidar les seves línies d’investigació per mitjà de la concessió d’ajuts financers a projectes d’investigació de qualitat en càncer amb una clara orientació traslacional que es realitzin en la seva totalitat a Espanya.
Termini de presentació de sol·licituds: 31 de gener de 2019.
Finançament: 100.000 euros l’any (3 anys)

5. Grupos coordinados AECC 2019
Ajuts a projectes d’investigació en càncer des de la investigació translacional a la pràctica clínica, desenvolupats per grups estables multidisciplinaris.
Termini de presentació de sol·licituds: 14 de febrer de 2019.
Finançament: entre 500.000 i 1.000.000 euros (distribuïts en 5 anys)

6. Postdoctoral AECC 2019
Ajuts a investigadors acabats de doctorar per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer en un centre espanyol amb la possibilitat de realitzar una estada formativa en un centre de referència nacional o internacional per a promoure el talent dels joves investigadors en aquesta primera etapa formativa postdoctoral.
Termini de presentació de sol·licituds: 13 de desembre de 2018.
Finançament: 40.000 euros l’any (2 anys)

7. Clínico Senior AECC 2019
Ajuts financers a professionals mèdics per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer i per a consolidar la investigació en especialistes mèdics, contribuint així al foment de la recerca en l’entorn clínic.
Termini de presentació de sol·licituds: 13 de desembre de 2018.
Finançament: 60.000 euros l’any (2 anys)

8. Clinico Junior AECC 2019
Ajuts financers a professionals mèdics en la seva etapa de residents o en els seus primers anys d’especialitat per al desenvolupament d’un projecte d’investigació en càncer.
Termini de presentació de sol·licituds: 13 de desembre de 2018.
Finançament: 30.000 euros l’any (2 anys)

Per a més informació podeu consultar el lloc web de la Fundación Científica de l’AECC.