Agencia Estatal de InvestigaciónL’Agencia Estatal de Investigación ha obert tres convocatòries de l’any 2017 per augmentar la participació de tots els agents del sistema d’R+D+I espanyol a projectes del programa europeu Horizon 2020. El pressupost global de les tres convocatòries és de 13,7 milions d’euros.

Mitjançant aquestes convocatòries, es pretén augmentar el retorn econòmic cap a l’Estat espanyol, així com el lideratge i la participació en els projectes. També es vol donar suport a entitats sense experiència prèvia i fomentar l’excel·lència i internacionalització del personal investigador.

A continuació, es detalla l’objecte, els beneficiaris, el pressupost i el termini de les tres convocatòries obertes.

a) Acciones de Dinamización “Europa Investigación” (2017)

Objecte: Ajuts per preparar propostes de projectes R+D+I liderats per grups de recerca espanyols en el marc del programa europeu Horizon 2020.

Beneficiaris: Entitats públiques o privades sense afany de lucre amb capacitat i competència demostrada per realitzar projectes d’R+D.

Pressupost: 3 milions d’euros.

b) Europa Redes y Gestores – Europa Centros Tecnológicos (2017)

Objecte: Ajuts destinats a proveir a organismes de recerca públics i privats de l’estructura i coneixements necessaris per a la preparació i gestió dels projectes europeus del programa Horizon 2020.

Beneficiaris: Entitats públiques o privades sense afany de lucre amb capacitat i competència demostrada per realitzar projectes d’R+D.

Pressupost: 7 milions d’euros.

c) Horizon Pyme (2017)

Objecte: Ajuts per finançar un estudi de viabilitat (tècnic i comercial) que inclogui un pla de negoci d’un projecte innovador impulsat per una pime.

Beneficiaris: Pimes que s’han presentat a la Fase I de l’SME Instrument del programa Horizon 2020, però que no han pogut ser finançades per raons pressupostàries.

Pressupost: 3,7 milions d’euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 6 de juliol del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.