Conselleria d'Educació de la GVALa Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana ha convocat els Ajuts per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor per part d’organismes d’investigació (2012). L’objecte d’aquesta convocatòria és el cofinançament de contractes laborals vigents durant l’any 2012, en segona o posterior anualitat, formalitzats pels organismes sol·licitants en el marc del Programa Ramón y Cajal. La subvenció serà del 50% del cost del contracte no finançat pel Programa Ramón y Cajal i  podran ser beneficiaris els organismes d’investigació de la Comunitat Valenciana. La data límit de presentació de sol·licituds és el 30 de desembre de 2011.