ACCIÓ
ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, actualment té obertes tres convocatòries noves:

a) Nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental 2018. Nuclis R+D Economia Circular (àmbit dels residus)

Ajuts destinats a incentivar la realització d’activitats d’R+D en projectes d’economia circular, específicament en l’àmbit dels residus. Aquests ajuts s’emmarquen en l’Estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Els beneficiaris són empreses amb ànim de lucre que tinguin establiment operatiu a Catalunya, constituïdes un any abans de la data de sol·licitud de l’ajut.

Es finançaran projectes amb una R+D diferencial, d’alt impacte al territori i a les empreses catalanes, i relacionats amb la generació i gestió dels residus i nous processos o millora tecnològica dels ja existents. Els projectes es poden presentar de forma individual (pressupost mínim de 200.000 euros) o en col·laboració (500.000 euros) entre almenys dues empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds és el 28 de setembre de 2018.

b) Programa d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte
L’objectiu és finançar ajuts per a empreses establertes a Catalunya o empreses en procés d’establir-s’hi amb projectes d’inversió dels tipus següents:

1) Projectes de creació d’ocupació
Han d’estar vinculats a centres de serveis en l’àmbit de les TIC (creació mínima de 25 nous llocs de treball); centres de decisió d’àmbit supraregional (15), projectes industrials (15), i finalment, centres logístics (15).
Quantitat màxima d’ajut: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).

2) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat.
Quantitat màxima d’ajut: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).

3) Projectes de creació d’ocupació i d’inversió empresarial en actius fixos amb les característiques que s’han definit en els apartats 1) i 2) anteriors.

4) Projectes de creació de centres d’R+D+I o ampliació de centres ja existents a Catalunya.
– Creació de com a mínim de 8 llocs de treball vinculats a activitats d’R+D+I o
– Creació de com a mínim 5 llocs de treball vinculats a activitats d’R+D+I i una inversió en equipament científic o de laboratori de com a mínim 500.000 euros.

5) Projectes d’inversió vinculats a l’adquisició d’Unitats Productives d’empreses en concurs de creditors. L’adquisició s’ha d’haver realitzat entre l’1/1/2014 i la data de tancament de la convocatòria.
Quantitat màxima d’ajut: 200.000 euros (segons la normativa de minimis).

6) Projectes estratègics per l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
Quantitat màxima d’ajut: 500.000 euros

7) Projectes estratègics per l’economia catalana vinculats a la Indústria 4.0, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l’obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l’activitat de les empreses ja presents.
Quantitat màxima d’ajut: 400.000 euros

El termini de presentació de sol·licituds és l’1 d’octubre de 2018.

c) Acreditació de comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d’R+D+I del seu pla d’actuacions
Aquesta convocatòria s’emmarca en l’Estratègia RIS3CAT i en el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. L’objectiu d’aquesta convocatòria és acreditar les Comunitats RIS3CAT, i atorgar ajuts als membres d’aquestes comunitats perquè desenvolupin els projectes del seu pla d’actuacions. Els projectes s’emmarquen en l’àmbit sectorial de les indústries del disseny o les indústries culturals basades en l’experiència.

Les Comunitats RIS3CAT són grans agrupacions d’empreses i agents del sistema d’R+D+I que promouen actuacions conjuntes per a la transformació d’activitats econòmiques mitjançant l’aplicació de tecnologies facilitadores transversals. D’aquesta manera es comencen a materialitzar els reptes plantejats per l’Estratègia RIS3CAT, que identifiquen les àrees on Catalunya té més potencial de creixement. L’objectiu final és transformar sectorialment l’economia catalana a través de la creació de nous productes i serveis innovadors.

Els beneficiaris poden ser empreses, agents del sistema d’R+D+I, organitzacions clústers i entitats de suport empresarial que executen el pla d’actuacions de les Comunitats RIS3CAT. El pressupost màxim d’aquesta convocatòria és de 10 milions d’euros.  La taxa màxima de cofinançament de la despesa subvencionable és del 50 %.

El termini de presentació de sol·licituds és el 31 d’octubre de 2018.

Per a informar-vos en detall de les tres convocatòries podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.