ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, actualment té obertes les convocatòries següents:

a) Acreditació d’agents de suport a la internacionalització

L’objectiu és establir uns requisits mínims i un procés d’acreditació per als agents de suport a la internacionalització que vulguin potenciar la col·laboració publicoprivada en la promoció de l’empresa catalana al món. Els ajuts van dirigits a entitats de promoció; d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització; de formació, financeres; i finalment, empreses privades especialitzades en prestació de serveis i assessorament a processos d’internacionalització.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 29 de juny de 2018.

b) Plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO

Ajuts destinats a incentivar els plans d’actuació en transferència tecnològica dels desenvolupadors públics de tecnologia candidats a ser acreditats TECNIO.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 29 de juny de 2018.

c) Acreditació d’assessors per a l’any 2018 en el marc dels programes d’ACCIÓ

L’objectiu és establir un procés d’acreditació amb diferents especialitats per als professionals que vulguin participar com a assessors en els diferents programes d’ACCIÓ, contribuint directament al desenvolupament real del projecte empresarial i oferint un acompanyament personalitzat. Els ajuts van dirigits a professionals preparats que coneguin els diferents mercats i sectors econòmics.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 18 de juliol de 2018.

d) INNOTEC 2018. Projectes R+D+I de PIMES catalanes i agents homologats per ACCIÓ

Ajuts destinats a incentivar la realització de projectes d’R+D+I entre PIMES catalanes i agents homologats per ACCIÓ. Els ajuts van dirigits a empreses PIME amb establiment operatiu a Catalunya (que en el darrer any tancat hagin facturat com a mínim el doble del cost subvencionable del projecte). En el cas de projectes col·laboratius d’R+D, també ho podran ser els 52 Desenvolupadors TECNIO públics (grups de recerca universitaris, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o centres CERCA, amb segell TECNIO).

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 9 d’agost de 2018.

e) Acreditació d’entitats i empreses TECNIO

L’objectiu és identificar on es troba la tecnologia diferencial catalana, els proveïdors que l’ofereixen, i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement, per tal de reforçar i articular el sistema català d’innovació. Els ajuts van dirigits a desenvolupadors de tecnologia públics; privats; sense ànim de lucre (avançats i altres); i finalment, facilitadors de tecnologia públics.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 30 de novembre de 2018.

Per a informar-vos en detall de les convocatòries podeu consultar el lloc web d’ACCIÓ.