Marie Curie ActionsLa Comissió Europea (CE) ha obert, en el marc del programa People del 7th Framework Programme (FP7), la convocatòria d’accions Marie Curie per a l’any 2013. L’objectiu estratègic del programa és aconseguir una Europa més atractiva per als investigadors, enfortint  la quantitat i qualitat del potencial humà de la recerca i la tecnologia europea. Les accions s’adrecen a totes les etapes de les carreres dels investigadors, des de la investigació inicial, específicament destinada als joves, fins a tota la trajectòria de formació continuada.

Les convocatòries obertes són les següents:

Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)
Termini de presentació: 14 d’agost de 2013
Pressupost: 134.000.000 €

Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)
Termini de presentació: 14 d’agost de 2013
Pressupost: 44.500.000 €

Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)
Termini de presentació: 14 d’agost de 2013
Budget: 44.500.000 €

Per a informar-vos sobre el contingut de cada convocatòria i la documentació necessària, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com el lloc web de les Marie Curie Actions.