El Third Health Programme (2014-2020) de la Comissió Europea (CE) ha obert la convocatòria Projects (2018). Aquest programa, amb un pressupost global de 449,4 milions d’euros, té 4 objectius bàsics: promoure la salut, prevenir les malalties i fomentar estils de vida saludables; protegir els ciutadans d’amenaces transfrontereres; contribuir a sistemes de salut innovadorseficients i sostenibles; i, per últim, facilitar l’accés a una assistència sanitària millor i segura.

La convocatòria Projects (2018) inclou els 3 temes següents: Scaling up integrated care; Supporting Member States voluntary cooperation in the area of pricing through the Euripid Collaboration; i finalment, Orphacodes Project. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 4,7 milions d’euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 26 d’abril del 2018. Les sol·licituds s’han de presentar electrònicament a través del Participant Portal.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Third Health Programme (2014-2020).