The Collider 2021La fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) ha convocat una nova edició del programa de transferència tecnològica The Collider (2021). L’objectiu és unir talent científic i emprenedor per crear empreses de base tecnològica o derivades (spin-off), altament innovadores i amb elevat valor afegit.

Els beneficiaris poden ser investigadors (principals, postdoctorals i predoctorals) vinculats a universitats i centres de recerca o tecnològics de l’espai econòmic europeu, Suïssa i el Regne Unit. Es busquen equips de recerca amb una forta formació en ciències o enginyeria i amb compromís i disponibilitat per assistir a les activitats de formació del programa (algunes activitats seran en línia). Els projectes seleccionats seguiran un itinerari en quatre fases consecutives: validació d’oportunitat; creació d’equips; validació de negoci; i, finalment, creació de l’empresa.

Els investigadors han de tenir resultats orientats a poder ser explotats comercialment i que donin resposta als reptes de la indústria en els sectors salut, indústria 4.0, energia, mobilitat i agroalimentació. S’escollirà 15 projectes de creació d’empresa basats en resultats de recerca o tecnologies en fase de desenvolupament TRL 3 (Technology Readiness Level) o superior. Tindran preferència els projectes de plataformes d’intel·ligència artificial i dades; realitat ampliada i modelatge 3D; cadenes de blocs privades (blockchain); Internet de les coses; maquinari industrial i robòtica; dispositius mèdics; nous materials; o comunicacions mòbils de cinquena generació (5G).

La presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 7 de març de 2021.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria The Collider (2021) de la fundació MWCapital.