L’Observatori Social de “la Caixa” ha obert la convocatòria per donar suport projectes de recerca sobre l’impacte social de la COVID-19 per a l’any 2020. L’objectiu  de  la  convocatòria  és  donar  suport  a  projectes  de  recerca  quantitativa  que,  en  un termini màxim de 6 mesos, puguin realitzar tot el trajecte des de les hipòtesis fins a les conclusions, i presentar els resultats de la recerca en un article de divulgació publicable per l’Observatori Social de “la Caixa”. El pressupost total és de 60.000 euros.

La convocatòria finançarà un màxim de 5 projectes, amb una aportació de 12.000 euros per a cada un. Les propostes han de permetre obtenir dades sobre l’impacte social de la pandèmia de la covid-19 en la societat espanyola.

Els beneficiaris poden ser investigadors individuals o equips de recerca de qualsevol nacionalitat que duguin a terme la seva activitat en universitats, centres de recerca o entitats privades sense ànim de lucre dedicades fonamentalment a la recerca i amb seu a Espanya.

L’Observatori Social de “la Caixa” té l’objectiu d’aportar idees i resultats científicament contrastats amb un focus especial sobre els àmbits d’activitat principals de la Fundació “la Caixa”: la inclusió social; l’educació; la ciència; i, per últim, la cultura.

El termini de presentació de sol·licituds és el 3 de juliol de 2020. Les propostes s’han d’enviar per correu electrònic a Observatori Social de “la Caixa”.

Per a més informació, podeu consultar les bases de la convocatòria al lloc web de l’Observatori Social de “la Caixa”.