L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona de l’any 2019. L’import total que s’hi destina és de 100.000 euros.

Aquesta convocatòria vol impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador que explorin nous llenguatges i metodologies a l’entorn de les propostes culturals i la creativitat digital. El percentatge màxim de la subvenció serà del 70 % del cost total, la qual es destinarà a despeses relatives a material audiovisual, informàtic, de xarxa, de prototipatge o de desenvolupament d’eines específiques que donin suport a la realització dels projectes. L’import màxim de la subvenció, per sol·licitud, serà de 12.000 euros per totes les modalitats.

La convocatòria s’estructura en tres modalitats segons el tipus de projecte:
a) Nous media (new media)
b) Realitat virtual, augmentada i mixta
c) Tecnologies per a l’aprenentatge.

Els beneficiaris d’aquestes subvencions són les persones físiques donades d’alta de l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques) o persones jurídiques legalment constituïdes, dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació que tinguin la seu social o que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona i que les seves activitats estiguin relacionades amb les tres modalitats d’àmbits temàtics.

El termini de presentació de sol·licituds és el 6 de setembre de 2019. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través del portal tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ICUB.