Convocatòria Pla Ciència Barcelona 2021En el marc del Pla Barcelona Ciència 2020-2023, l’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació ”la Caixa”, ha publicat una convocatòria de subvencions extraordinàries per a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència (2021).

La convocatòria té tres eixos temàtics principals: l’envelliment i la qualitat de vida; la mobilitat i el respecte i la protecció mediambiental; i, finalment, la ciutat sostenible: noves tecnologies aplicades a l’habitatge, l’espai i els serveis públics. Entre altres requisits, els projectes han d’abordar el repte urbà des d’una perspectiva interdisciplinària i metropolitana; proporcionar evidències científiques per a polítiques futures; i contemplar la dimensió de gènere.

En aquesta convocatòria només es poden presentar projectes impulsats per una agrupació d’un mínim de tres persones jurídiques: universitats públiques i privades; organismes públics de recerca; altres centres d’R+D públics; entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre; entitats públiques i privades sense ànim de lucre; empreses i organitzacions empresarials vinculades al contingut del projecte, amb menys de 50 persones treballadores i amb la innovació com un objectiu prioritari; i, finalment, altres organitzacions que contribueixin a la difusió i la divulgació científica, o que facin tasques de suport a la transferència científica i tecnològica.

Cada projecte es pot finançar amb un màxim de 150.000 euros i ha d’executar-se en un termini màxim de divuit mesos. La convocatòria té un pressupost assignat total de 2 milions d’euros, dels quals 1,2 milions els aportarà l’Ajuntament de Barcelona i els altres 800.000, la Fundació ”la Caixa”.

La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. El termini de presentació finalitzarà el 13 de setembre de 2021.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria de subvencions extraordinàries per a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència (2021) de l’Ajuntament de Barcelona.