PERIS 2016-2020El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per al període 2018-2020 de les Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS, 2016-2020). Aquest pla és concebut com una eina per generar nou coneixement amb una repercussió directa en la millora de la salut dels ciutadans de Catalunya.

Les entitats beneficiàries poden ser les fundacions que gestionin activitats de recerca de centres de l’àmbit assistencial del Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) o de l’àmbit de la salut pública, incloent-hi els instituts de recerca sanitària acreditats (IRS).  En algunes modalitats, hi poden participar grups de recerca de les universitats catalanes, els centres CERCA i els centres del programa d’instal·lacions científiques singulars.

La quantia total màxima de les subvencions d’aquesta convocatòria és de 9,53 milions d’euros per al període 2018-2020. En concret, s’ha obert el concurs per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions dels següents programes i accions instrumentals del PERIS:

Programa d’impuls del talent i de l’ocupabilitat
a.2. Acció instrumental d’incorporació de científics i tecnòlegs als grups de recerca
a.4. Acció instrumental d’intensificació de professionals de la Salut: Modalitats: infermeria i/o fisioteràpia; facultatius especialistes

Programa de coneixement d’excel·lència
c.1. Acció instrumental de projectes de recerca orientats. Modalitat: Projectes de recerca orientats a l’àmbit de la salut mental

La sol·licitud i la resta de la documentació s’ha de presentar el lloc web Tràmits de la Generalitat de Catalunya. A més, el Departament de Salut ha designat l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) com a entitat col·laboradora en la fase d’avaluació de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la resta de documentació necessària de totes les accions d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 30 de setembre del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Departament de Salut, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.