PERIS 2016-2020El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per al període 2019-2021 de les Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS, 2016-2020). Les actuacions que regula aquesta convocatòria tenen com a finalitat contribuir a fomentar la salut i el benestar de la ciutadania de Catalunya, amb la vocació de situar-la en un escenari d’avantguarda.

Les entitats beneficiàries poden ser les fundacions que gestionin activitats de recerca de centres de l’àmbit assistencial del Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) o de l’àmbit de la salut pública, incloent-hi els instituts de recerca sanitària acreditats (IRS).  En algunes modalitats, hi poden participar grups de recerca de les universitats catalanes, els centres CERCA i els centres del programa d’instal·lacions científiques singulars.

La quantia total màxima de les subvencions d’aquesta convocatòria és de 9,55 milions d’euros per al període 2019-2021. En concret, s’ha obert el concurs per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions dels següents programes i accions instrumentals del PERIS:
a) Programa d’impuls del talent i de l’ocupabilitat
a.1. Acció instrumental de formació de científics i tecnòlegs
Modalitat 1: Joves investigadors doctors.
Modalitat 2: PhD for Medical Doctors (PhD4MD).

a.4. Acció instrumental d’intensificació de professionals de la Salut
Modalitat 1: Professionals sense formació sanitària especialitzada.
Modalitat 2: Professionals amb formació sanitària especialitzada.

b) Programa d’enfortiment institucional
b.2. Acció instrumental de suport per a la participació en activitats científiques d’abast internacionals.
Modalitat 1: Consolidació de les unitats de promoció de projectes d’R+D+I internacionals (Go Europe).

La sol·licitud i la resta de la documentació s’ha de presentar el lloc web Tràmits de la Generalitat de Catalunya. A més, el Departament de Salut ha designat l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) com a entitat col·laboradora en la fase d’avaluació i selecció de les sol·licituds.

El termini de presentació de les sol·licituds i de la resta de documentació necessària de totes les accions d’aquesta convocatòria finalitzarà el dia 28 de gener del 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Departament de Salut, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest blog.