Generalitat ValencianaLa Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha obert la convocatòria de l’any 2019 de les Subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

L’import global estimat és de 30 milions d’euros, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos del 2019 de la Generalitat Valenciana. Algunes de les convocatòries compten amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

A continuació, es detallen les 15 convocatòries que estaran obertes.

a) Subvencions per a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral (ACIF) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

b) Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d’investigació fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

c) Subvencions del Programa Santiago Grisolía (GRISOLIA) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

d) Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral (APOSTD) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

e) Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor del subprograma nacional Ramón y Cajal, per part de centres d’investigació (ACOND) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

f) Subvencions per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte de transferència tecnològica (APOTI) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

g) Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana (AEST) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

h) Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

i) Subvencions per a la realització de projectes d’R+D+I desenvolupats per grups d’investigació emergents (GV) (del 26 de setembre al 15 d’octubre de 2018)

j) Subvencions per a grups d’investigació consolidables (AICO) (del 26 de setembre al 15 d’octubre de 2018)

k) Subvencions per al Programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència (PROMETEO) (del 26 de setembre al 15 d’octubre de 2018)

l) Subvencions a l’excel·lència científica de júniors investigadors (SEJI) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

m) Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional (APE) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

n) Subvencions per a l’organització i difusió de congressos, jornades i reunions científiques, tecnològiques, humanístiques o artístiques de caràcter internacional (AORG) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

o) Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics (PPC) (del 6 al 25 de setembre de 2018)

Tota la informació necessària, així com els models d’impresos normalitzats, estan disponibles al lloc web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.