L’Ajuntament de Barcelona, amb la col·laboració de la Fundació “la Caixa”, ha obert la convocatòria de Subvencions de l’lnstitut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència (2019). L’objectiu és promoure projectes de recerca sobre l’envelliment i la qualitat de vida, i la mobilitat i el respecte i protecció del medi ambient, que s’elaborin mitjançant un treball de col·laboració entre diverses entitats. Aquests àmbits s’inclouen en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els quals guien la implementació de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides per al desenvolupament sostenible. El pressupost global és de de 900.000 euros.

Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pla Barcelona Ciència, del programa Barcelona Ciència de l’Ajuntament de Barcelona. El Pla es basa en la col·laboració i el consens entre centres de recerca i empreses, universitats, administracions i la ciutadania. Així mateix s’articula mitjançant tres eixos fonamentals: el suport municipal a la investigació i la innovació, la consolidació de la capitalitat científica de Barcelona i l’impuls d’un laboratori urbà d’innovació.

Els destinataris d’aquesta convocatòria són agrupacions d’un mínim de tres institucions, entitats del tercer sector o empreses, dues de les quals han de ser entitats dedicades a la recerca, i al menys una d’elles ha de tenir la seu al municipi de Barcelona.

Els projectes han de tenir per objecte dos camps prioritaris per a l’evolució sostenible de la ciutat de Barcelona: l’envelliment i la qualitat de vida; i la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient. Amb independència de la modalitat en què s’inscriguin, els projectes de recerca es caracteritzen per dos eixos vertebradors:

a) Incorporen el component tecnològic com a element rellevant de les propostes.
b) Sorgeixen de la col·laboració d’un mínim de tres institucions sol·licitadores, les quals treballen en cooperació per fomentar les sinergies i optimitzar el disseny, la implementació i la disseminació dels projectes.

El termini de presentació de sol·licituds és el 9 d’agost. El tràmit s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Pla Barcelona Ciència de l’Ajuntament de Barcelona.