L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria de Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública i polítiques públiques per a l’any 2021. L’objectiu d’aquesta convocatòria és la realització de treballs de recerca innovadors que generin nou coneixement per a la millora de les administracions i les polítiques públiques de Catalunya i que tinguin potencial inclusiu per involucrar la societat en el procés científic.

Els treballs de recerca s’han de centrar en els temes següents: l’administració digital (necessitats, oportunitats i riscos); la qualitat dels serveis públics; la qualitat de les institucions; la gestió del coneixement (captació, retenció i reconeixement del talent; gestió del relleu generacional a les administracions públiques); i finalment, la governança del sector públic.

Els treballs han d’aportar solucions concretes i contenir capacitat transformadora. També han d’adoptar un enfocament pluridisciplinari i han d’incloure la participació d’actors socials rellevants (representants de l’acadèmia, l’Administració pública, la societat civil, la indústria i la comunitat educativa, entre d’altres) en el disseny i en el desenvolupament de la recerca.

Els beneficiaris són les universitats del sistema universitari català, públiques o privades, i els seus centres adscrits, i també altres centres públics o privats sense finalitat de lucre que porten a terme activitat de recerca. Els equips de recerca han d’estar formats per membres de l’acadèmia, de l’Administració pública i de la societat civil. Un dels membres de l’Administració actuarà com a mentor institucional del projecte de recerca. Així mateix, un del col·lectiu acadèmic actuarà com a responsable del projecte i interlocutor de l’EAPC. El pressupost global màxim és de 70.000 euros. Cada projecte se subvencionarà amb un import d’entre 6.000 i 12.000 euros.

La convocatòria s’emmarca en el canvi de paradigma de l’EAPC dels darrers quatre anys per deixar enrere un enfocament tradicional, en què la recerca era feta gairebé exclusivament per acadèmics, i implicar-hi progressivament els directius públics i finalment la societat. La reorientació es concreta per mitjà d’eines com el programa EAPC motor de recerca que promou una recerca més orientada a la presa de decisions, vinculada als reptes de la societat i que tingui impacte social, en línia amb les directrius i prioritats del programa marc europeu Horizon Europe.

Recentment, l’EAPC ha obert un mercat de reptes per inspirar els projectes de recerca que vulguin optar a la convocatòria, gràcies a 43 aportacions de directius públics de diverses administracions catalanes. A més, l’Escola posa a disposició dels equips acadèmics altres exemples orientatius de possibles preguntes de recerca.

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta convocatòria és el 15 de març de 2021. Les sol·licituds s’han de presentar a través de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EAPC així com l’entrada publicada en aquest lloc web.