L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha obert la convocatòria de Subvencions a treballs de recerca sobre Administració pública per a l’any 2018. L’objectiu d’aquesta convocatòria és la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la gestió pública, el dret públic, l’organització administrativa, l’economia del sector públic i la funció pública, per augmentar l’eficiència en la gestió dels serveis.

Els treballs han de ser escrits en llengua catalana i no poden ser tesis doctorals. Els àmbits de recerca s’han de centrar en la innovació; la transparència, l’ètica pública i la responsabilitat a les administracions públiques; la gestió de recursos humans, i finalment, la racionalització i simplificació del sector públic per a la millora dels serveis públics.

Els beneficiaris són les universitats del sistema universitari català, públiques o privades, i els seus centres adscrits, i també altres centres públics o privats sense finalitat de lucre que puguin acreditar una activitat continuada de recerca. L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) actuarà com a entitat col·laboradora en la tramitació i el pagament de les subvencions previstes, amb un import total màxim de 70.000 euros. Cada projecte se subvencionarà amb un màxim de 10.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és el 23 d’abril de 2018. Els formularis s’han de presentar tant en suport electrònic com en format paper.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EAPC així com l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.