El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), ha obert la convocatòria de Proyectos de investigación científica en la Red de Parques Nacionales (2021). L’objectiu fonamental és promoure un millor coneixement científic en matèries relacionades amb la Red de Parques Nacionales per tal de contribuir a la conservació i protecció ambiental d’aquesta xarxa de parcs. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 1.390.702,33 euros.

Els projectes presentats tindran una durada de 3 anys i podran ser individuals o coordinats. Les línies de recerca prioritàries són les següents:

1. Els espais naturals protegits i la salut global: valors ecosistèmic i experimental dels parcs nacionals espanyols i la seva biodiversitat en front a zoonosis i malalties emergents.
2. Impacte, seguiment i avaluació del canvi global en la geodiversitat i els recursos hídrics dels parcs.
3. Riscos derivats del canvi global sobre la biodiversitat, els ecosistemes i l’entorn socioeconòmic dels parcs, en especial els deguts a esdeveniments climatològics extrems.
4. Impacte de l’ús públic en la conservació dels parcs nacionals. Sistemes d’indicadors de l’estat de conservació vinculat a l’ús públic.
5. Impacte i seguiment de les espècies exòtiques invasores en els parcs nacionals. Prevenció i mitigació d’efectes.
6. Impacte de l’estrès hídric degut al canvi climàtic en els parcs nacionals, amb especial atenció als macaronèsics.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 d’abril de 2021, i es podrà realitzar a través de la Seu electrònica del MITECO.

Podeu accedir a les bases de la convocatòria 2021 al lloc web de l’Organismo Autónomo de Parques Nacionales (OAPN).