ISCIIIEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria per a l’any 2020 de les subvenciones para la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT 2020) de l’Acción Estratégica en Salud (AES). La convocatòria suposa el primer pas de la nova Estrategia Española de Medicina Personalizada reflexada en el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación. El pressupost total és de 25,8 milions d’euros.

La finalitat d’aquesta convocatòria és l’aprovació de la convocatòria de concessió de subvencions adreçada al finançament de tres programes vinculats a l’IMPaCT: medicina predictiva, ciència de dades i medicina genòmica. Aquests programes, de manera individual o en conjunt dins d’IMPaCT, donaran servei al sistema d’R+D+I amb orientació a la medicina de precisió, per potenciar la generació i transferència de coneixement i assegurar l’excel·lència cientificotècnica, l’equitat i l’eficiència en la utilització dels recursos disponibles.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria són entitats i institucions que realitzen o gestionen activitats d’R+D+I en biomedicina o en ciències i tecnologies de la salut: instituts d’investigació sanitària acreditats; entitats i institucions sanitàries públiques i privades sense ànim de lucre vinculades o concertades del Sistema Nacional de Salut (SNS); organismes públics d’investigació (OPI); universitats; i altres centres d’R+D.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 d’octubre del 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AES de l’ISCIII.