Ministerio IndustriaLa Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha obert la convocatòria del 2013 de les subvenciones establecidas para el impulso de las redes de «business angels». L’objectiu és facilitar a petites i mitjanes empreses el finançament de projectes innovadors, amb alt potencial de creixement i de generació de feina per millorar la competitivitat de l’economia espanyola. Els «business angels» són inversors privats de caràcter informal i que, a més a més, poden aportar experiència professional, xarxes de contactes, etc.

Els ajuts convocats pretenen subvencionar activitats relacionades amb la contractació de personal especialitzat, creació d’estructura organitzativa i captació d’inversors per a projectes innovadors. La convocatòria presenta dues modalitats, amb 600.000 euros de pressupost màxim, condicionat a l’existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió: creació de xarxes (450.000 euros) i funcionament de xarxes (150.000 euros).

El termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir del dia 29 de juny de 2013. Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.