Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)L’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha obert la convocatòria per a l’any 2019 de les Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior. L’objectiu és impulsar la protecció internacional de la tecnologia per millorar la competitivitat de les entitats del sector privat que han emprès la cerca de mercats fora d’Espanya. L’import màxim total de les subvencions és de 8,06 milions d’euros.

Aquesta convocatòria consta de dos tipus de subvencions:
1. Subvencions a l’extensió d’una sol·licitud d’una patent o d’un model d’utilitat, davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents, en el marc de procediments de concessió de patents o de models d’utilitat nacionals o regionals. Entre d’altres conceptes subvencionables, la convocatòria 2019 inclou: tràmits de sol·licitud, informe de recerca, examen o concessió, anualitats de l’European Patent Office (EPO) i validació de Patent Europea.
2. Subvencions a les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT (tràmits de sol·licitud, cerca internacional o examen preliminar).

La formalització i presentació de sol·licituds es farà a través de la seu electrònica de l’OEPM. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de juny del 2019.

Per obtenir més informació, podeu consultar el lloc web de l’OEPM.