En el marc de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) ha obert la convocatòria de l’any 2021 de les Subvenciones para el apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI). L’objectiu és millorar la competitivitat de les petites i mitjanes empreses.

Aquesta convocatòria subvenciona accions dirigides a la posada en marxa i desenvolupament d’estructures de coordinació i gestió de les agrupacions incipients. També, la realització d’estudis de viabilitat tècnica, és a dir, l’avaluació i anàlisis del potencial d’un projecte. I, finalment, el desenvolupament d’activitats innovadores de forma individual per la part de l’agrupació empresarial innovadora o bé, mitjançant col·laboració entre diverses agrupacions empresarials innovadores i / o els seus associats. Aquestes inclouen específicament les que estan relacionades amb la iniciativa «indústria connectada 4.0». Podran tractar-se d’activitats de recerca industrial, activitats de desenvolupament experimental, innovació en matèria d’organització i innovació en matèria de processos.

Els beneficiaris de la convocatòria han de ser agrupacions registrades oficialment al MINCOTUR. El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 8 milions d’euros. Les quantitats màximes per cada projecte o actuació poden anar dels 70.000 euros fins als 400.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 9 d’abril del 2021. La documentació cal presentar-la a través de la Seu electrònica del MINCOTUR.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MINCOTUR.