Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)L’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha obert la convocatòria per a l’any 2021 de les Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. L’objectiu de la convocatòria és fomentar la protecció de la tecnologia a través de les patents o models d’utilitat, així com contribuir a la millora de la competitivitat als mercats internacionals.

En concret, els ajuts convocats es poden destinar a tres modalitats diferents:
a) Subvencions a l’extensió d’una sol·licitud d’una patent o d’un model d’utilitat davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents. Entre d’altres, s’inclouen els tràmits de sol·licitud, informe de cerca, examen o concessió; anualitats de l’European Patent Office (EPO); i validació de patent europea.
b) Subvencions a les activitats fetes dins del procediment internacional relacionat amb el Patent Cooperation Treaty (PCT) (tràmits de sol·licitud, cerca internacional o examen preliminar).
A diferència de les convocatòries anteriors, no se subvencionen els costos de traducció.
c) Subvencions a les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols (tràmits de sol·licitud o informe de l’estat de la tècnica (IET) per a sol·licituds de patents i models d’utilitat i examen substantiu per a sol·licituds de patents).

El pressupost màxim de la convocatòria és de 4.180.685 euros, dels quals 4.015.873 estan destinats a la protecció de la tecnologia a escala internacional i 164.812, a escala estatal.

Els beneficiaris de la convocatòria han de tenir domicili a l’Estat espanyol i, en funció de l’abast de la protecció, poden ser:
– A l’exterior: persones físiques; empreses (petites, mitjanes o grans); i institucions privades sense afany de lucre ni vinculades amb el sector públic.
– A l’Estat espanyol: persones físiques; i pimes.

La formalització i presentació de sol·licituds es farà a través de la Seu Electrònica de l’OEPM. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 10 de juny de 2021.

Per obtenir més informació, podeu consultar el lloc web de l’OEPM.