Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)L’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ha obert la convocatòria per a l’any 2020 de les Subvenciones para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad españoles y en el exterior. L’objectiu és impulsar la protecció internacional de la tecnologia per millorar la competitivitat de les entitats del sector privat que han emprès la cerca de mercats fora d’Espanya.

L’import màxim per al Programa para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior és de 4.038.300 euros. D’altra banda, la subvenció màxima concedida al Programa para el fomento de las solicitudes de patentes i modelos de utilidad españoles és de 165.365 euros.

Aquesta convocatòria consta de tres tipus de subvencions:
1. Subvencions a l’extensió d’una sol·licitud d’una patent o d’un model d’utilitat, davant les oficines nacionals de països tercers o oficines regionals de patents, en el marc de procediments de concessió de patents o de models d’utilitat nacionals o regionals. Entre d’altres conceptes subvencionables, la convocatòria 2020 inclou: tràmits de sol·licitud, informe de recerca, examen o concessió, anualitats de l’European Patent Office (EPO) i validació de Patent Europea.
2. Subvencions a les activitats realitzades dins del procediment internacional PCT (tràmits de sol·licitud, cerca internacional o examen preliminar).

A diferencia de las convocatòries anteriors, en aquesta no es subvencionen els costos de la traducció a l’idioma del país on es realitzi l’extensió de la patent o del model d’utilitat.

3. Subvencions a les sol·licituds de patents i models d’utilitat espanyols: tràmits de sol·licitud i/o informe de l’estat de la tècnica (IET) per a sol·licituds de patents i models d’utilitat i examen substantiu per a sol·licituds de patents.

La formalització i presentació de sol·licituds es farà a través de la seu electrònica de l’OEPM. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 9 d’octubre del 2020.

Per obtenir més informació, podeu consultar el lloc web de l’OEPM.