INIAL’Agencia Estatal de Investigacion ha obert la convocatòria de Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias de l’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) per a l’any 2017. Aquestes subvencions s’han d’ajustar als Retos de la Sociedad del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016: Seguridad y Calidad Alimentaria; Actividad Agraria Productiva y Sostenible; Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima.

La convocatòria té 2 modalitats de participació:

a) Projectes d’investigació fonamental orientada (individuals o coordinats, amb una durada màxima de 3 anys)
1. Projectes R+D (RTA) que s’ajustin als reptes fixats per l’INIA
2. Projectes R+D emergents (E-RTA), els objectius dels quals van dirigits al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada en els últims 3 anys.

b) Accions complementàries (termini d’execució d’1 any, en alguns casos ampliable fins a 3)
Aquestes accions van dirigides al suport i a la conservació dels recursos genètics d’interès agroalimentari, en la modalitat d’activitats permanents, amb l’objectiu de garantir la correcta conservació sostenible dels recursos fitogenètics i zoogenètics d’interès, per a l’agricultura i l’alimentació.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és d’11,9 milions d’euros, que es pot ampliar a 3 milions més si augmenta el crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 28 de juliol de 2017 i s’ha de realitzar a través de l’aplicació telemàtica disponible al lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’INIA.