INIAL’Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) ha obert la convocatòria de Subvenciones a proyectos de investigación fundamental orientada y acciones complementarias per a l’any 2015. Les actuacions tenen l’objectiu de fomentar la generació de coneixement i innovació per afrontar els reptes del sector agroalimentari.

La convocatòria té 2 modalitats de participació:

a) Projectes d’investigació fonamental orientada (individuals o coordinats, amb una durada màxima de 3 anys)
1. Projectes R+D (RTA) que s’ajustin als reptes fixats per l’INIASeguridad y Calidad Alimentaria; Actividad Agraria Productiva y Sostenible; i finalment, Sostenibilidad de los Recursos Naturales e Investigación Marina y Marítima.
2. Projectes R+D emergents (E-RTA), els objectius dels quals van dirigits al diagnòstic i control de plagues i malalties, tant en espècies vegetals com animals, que hagin estat detectades en territori espanyol, per primera vegada en els últims 3 anys.

b) Accions complementàries (termini d’execució d’1 any, en alguns casos ampliable fins a 3)
1. Actuacions per a fomentar la participació en programes internacionals.
2. Organització de congressos, seminaris, jornades i cursos nacionals o internacionals de caràcter científic i tècnic.
3. Accions per a facilitar l’intercanvi i la transferència de coneixement entre grups del sistema de ciència, tecnologia i empresa.
4. Suport a la conservació dels recursos genètics d’interès agroalimentari.

El pressupost total destinat a aquesta convocatòria és de 14,5 milions d’euros, que es pot ampliar a 3 milions més si augmenta el crèdit disponible. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 29 de juliol de 2015 i s’ha de realitzar a través de l’aplicació telemàtica disponible al lloc web de l’INIA.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’INIA, així com altres entrades sobre el tema publicades a aquest blog.