El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria de Subvenciones a proyectos de I+D y de inversión para hacer frente a la emergencia sanitaria declarada por la enfermedad COVID-19 (2020). L’objectiu és incrementar  la  disponibilitat dels productes considerats d’emergència, millorar el tractament de la malaltia en l’actual pandèmia, millorar el diagnòstic i maneig clínic de pacients infectats pel  virus  SARS-CoV-2 i contribuir al disseny, desenvolupament i implantació de mesures de salut pública. El pressupost total per aquesta convocatòria és de 12 milions d’euros.

La convocatòria dona suport a projectes de dos tipologies:

  • Projectes individuals d’R+D relacionats amb la investigació sobre vacunes, medicaments i tractaments, productes sanitaris i equips hospitalaris i metges, desinfectants i roba i equips de protecció, així com les innovacions de processos pertinents amb vista a una producció eficient dels productes necessaris . Aquests projectes podran ser realitzats per empreses o centres tecnològics i hauran d’haver finalitzat com a màxim el 31 d’octubre de 2021.
  • Projectes individuals d’inversió per a la fabricació de productes relacionats amb la COVID-19 que hauran d’implicar una millora dels sistemes de producció habituals o increment de la capacitat de producció. Aquests projectes podran ser realitzats per empreses i hauran de finalitzar com a màxim el 31 d’octubre de 2020.

El pressupost màxim elegible per projecte per a les dues tipologies és de 625.000 euros, amb una subvenció màxima de 500.000 euros per entitat, és a dir, fins al 80 % del pressupost elegible. Els projectes s’han d’adequar a la situació d’emergència sanitària i permetre una implementació i posada en marxa a curt termini amb resultats concrets, primerencs i oportuns a la situació actual. El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 12 milions d’euros i podrà ser cofinançada amb el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través de la seva certificació al Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

Els projectes presentats s’aniran avaluant de forma periòdica fins a esgotar els fons disponibles. Les sol·licituds s’han de presentar a través de la seu electrònica del CDTI.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.