RecerCaixaLa convocatòria d’ajuts a la recerca RecerCaixa és un programa anual impulsat per l’Obra Social ‘la Caixa’ i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que té l’objectiu d’impulsar la recerca científica d’excel·lència al nostre país i apropar la ciència a la societat. La convocatòria RecerCaixa 2012 finança projectes de recerca desenvolupats per investigadors i investigadores de les universitats i centres de recerca de Catalunya. Enguany, en aquesta tercera edició s’hi destinen 1.700.000€.

Els projectes han de destacar pel component social i s’han d’emmarcar sota els àmbits de les ciències socials i humanitats, i les ciències de la salut. Les temàtiques són les següents:

1. Cultura
La cultura com a motor d’integració social i desenvolupament econòmic

2. Educació
– Ús i impacte de les TIC i de la tecnologia en l’educació
– Gestió de la interculturalitat en l’educació

3. Inclusió social
Economia i sociologia de la pobresa i de la marginalitat

4. Discapacitat
La casa i la ciutat adaptades a les persones amb discapacitat (enfocament tecnològic, urbanístic i/o sociològic i convivencial)

5. Ocupació
– Accés al mercat de treball i precarietat laboral, en especial dels joves
– Polítiques públiques i mercat de treball

6. Salut pública
– Envelliment actiu i saludable
– Seguretat i qualitat alimentària

El termini de presentació de les sol·licituds és del 21 de maig al 17 de juny del 2012, i cal tramitar-les telemàticament.

Per a informar-vos sobre les convocatòries del 2010 i 2011 podeu consultar el portal web de RecerCaixa. Al Blog de l’OR-IEC, també disposeu de diverses entrades sobre aquestes edicions.