Fundació "la Caixa"La Fundació ”la Caixa” ha obert la nova convocatòria Recerca social ”la Caixa” per a l’any 2021. L’objectiu és finançar projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social. Les propostes s’han de basar en metodologies quantitatives amb l’objectiu de generar coneixement nou que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat. El pressupost total de la convocatòria és d’1,5 milions d’euros. Amb aquesta dotació es preveu finançar projectes de 100.000 euros cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal. Els requisits que han de complir són:

  • Tenir un mínim d’una publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rànquings Scimago Journal Rank (SJR) o Journal Citations Report (JCR).
  • Tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria (és a dir, abans del 24 de febrer de 2019).

La presentació de sol·licituds es durà a terme en dues fases. En una primera fase es presentaran les propostes breus (data límit de presentació: 24 de febrer de 2021), i en una segona fase, les propostes completes (data d’obertura: 13 de maig i data límit de presentació: 23 de juny de 2021). Les propostes i la documentació requerida s’han de presentar en anglès.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació ”la Caixa”.