L’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de l’any 2017 dels Proyectos «Explora Ciencia» y «Explora Tecnología». L’objectiu és promoure projectes de recerca bàsica o tecnològica, que puguin representar un progrés significatiu del coneixement, mitjançant nous enfocaments i metodologies amb un marcat caràcter transversal. Els projectes han estat dissenyats per explorar idees heterodoxes i innovadores, que suposin una revisió dels paradigmes establerts en diferents disciplines científiques.

Els ajuts es destinaran a finançar les despeses de personal, petit equipament, materials i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte. Els beneficiaris poden ser entitats públiques o privades sense afany de lucre amb capacitat i competència demostrada per realitzar projectes d’R+D, que suposin un progrés significatiu del coneixement.

El pressupost total de la convocatòria és de 5 milions d’euros. Les sol·licituds poden presentar-se mitjançant la Seu Electrònica del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO). El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 21 de novembre del 2017.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+I.