Plan Nacional sobre Drogas

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) ha obert la convocatòria de l’any 2017 de les Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones. La convocatòria s’emmarca dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) i d’acord amb el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

L’objectiu és finançar projectes triennals de recerca sobre addiccions realitzats per entitats d’R+D públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva. La quantitat màxima atorgada per a la convocatòria és d’1,296 milions d’euros.

Els projectes finançats per a aquestes ajudes es poden presentar com a projectes individuals o coordinats. Es valoraran específicament els temes d’addiccions següents:
1. Prevenció selectiva i indicada en relació al consum abusiu de l’alcohol i cànnabis associats  o indistints, i fonamentalment dirigits a menors.
2. Cost social de les addiccions.
3. Millora de la qualitat i resultats del procés terapèutic.
4. Estratègies de reinserció sociolaboral.
5. Actuacions en els entorns penitenciaris.
6. Prevenció i intervenció en drogodependents en l’àmbit laboral.
7. Incorporació de l’enfocament de gènere en totes les intervencions dutes a terme en relació amb les addiccions.
8. Addiccions sense substància.
9. Avaluació de les actuacions divulgatives de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 2 d’octubre de 2017. Es poden presentar mitjançant el Sistema de Gestión de Subvenciones (SIGES).

Per a informar-vos en detall, podeu consultar el lloc web del PNSD.