Plan Nacional sobre Drogas

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI) ha obert la convocatòria de l’any 2016 de les Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependencias. La convocatòria s’emmarca dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) i d’acord amb el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

L’objectiu és finançar projectes triennals de recerca sobre drogodependències realitzats per entitats d’R+D públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva. La quantitat màxima atorgada per a la convocatòria és d’1,112 milions d’euros.

Els projectes finançats per a aquestes ajudes es poden presentar com a projectes individuals o coordinats. Es valoraran específicament els temes de drogodependències següents:
1. Prevenció selectiva i indicada en relació al consum abusiu de l’alcohol i cànnabis associats o indistints, i fonamentalment dirigits a menors.
2. Cost social de les addiccions.
3. Millora de la qualitat i resultats del procés terapèutic.
4. Estratègies de reinserció sociolaboral.
5. Actuacions en els entorns penitenciaris.
6. Prevenció i intervenció en drogodependents en l’àmbit laboral.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2016. Es poden presentar en paper o a través de la Seu Electrònica del MSSI.

Per a informar-vos en detall, podeu consultar el lloc web del PNSD.