El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha convocat la concessió de les Ayudas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogodependències 2011.  Es financen projectes sobre drogodependències i inclusió social; i alcohol i menors. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de juliol de 2011.