El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) ha obert la convocatòria de l’any 2018 de les Ayudas económicas para el desarrollo de proyectos de investigación sobre adicciones. La convocatòria s’emmarca dins el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020) i d’acord amb el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

L’objectiu és finançar projectes triennals de recerca sobre addiccions realitzats per entitats d’R+D públiques o privades sense ànim de lucre, en règim de concurrència competitiva. Aquesta convocatòria considera prioritari l’enfocament de gènere en les polítiques de recerca sobre addiccions. La quantitat màxima atorgada és d’1,275 milions d’euros.

Els projectes finançats per aquestes ajudes s’han de presentar com a projectes individuals (en aquesta convocatòria no es subvencionen projectes coordinats). El camp d’actuació de l’Estrategia Nacional sobre Adicciones (ENA 2017-2024) abraça quatre eixos fonamentals:
1. Drogues legals (tabac, alcohol)
2. Fàrmacs de prescripció mèdica i altres substàncies amb potencial d’addicció
3. Drogues il·legals, incloses les noves substàncies psicoactives
4. Addiccions sense substància o comportamentals.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà l’1 d’octubre de 2018. Les sol·licituds es poden presentar mitjançant el Sistema de Gestión de Subvenciones (SIGES).

Per a informar-vos en detall, podeu consultar el lloc web del PNSD.