L’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) ha obert la convocatòria Proyectos de Investigación Clínica Independiente en Terapias Avanzadas (2018), en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 del Ministerio  de Economia, Industria y Competitividad (MINECO). L’objectiu és fomentar la recerca clínica avançada en teràpia cel·lular, teràpia gènica i immunoteràpia tumoral no farmacològica mitjançant el finançament de projectes no promoguts per la indústria farmacèutica. La quantitat total destinada en aquesta convocatòria és de 4,5 milions d’euros.

Els beneficiaris únicament podran ser Instituts d’Investigació Sanitària (IIS), si bé podran formar part del projecte equips d’altres tipus d’entitats públiques o privades, i també empreses. Les iniciatives han de ser de l’àmbit de la investigació clínica en teràpies avançades (teràpia cel·lular, teràpia gènica i immunoteràpia tumoral no farmacològica), preferentment en forma d’assajos clínics en fase II i III. Els projectes hauran de tenir una durada de 4 anys.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’1 de febrer de 2018 a les 15.00 h. La documentació s’ha de presentar mitjançant la seu electrònica de l’ISCIII.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del MINECO.