En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de Proyectos de I+D+I “Programación Conjunta Internacional” corresponent a l’any 2020. Aquests ajuts es contemplen en el Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad.

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a projectes de recerca de dimensió europea o internacional, finançant la participació espanyola de projectes i programes de recerca multilaterals i col·laboradors. La convocatòria pretén finançar els equips d’investigació espanyols que han concorregut amb èxit a convocatòries transnacionals de caràcter bilateral i multilateral en àrees temàtiques específiques, que demostrin la seva excel·lència científica i que acreditin el valor afegit de la col·laboració internacional a l’hora d’afrontar els reptes de la societat.

Els beneficiaris poden ser universitats, centres públics d’R+D+I, centres tecnològics i entitats públiques o privades, sense ànim de lucre, vinculades a la ciència, la tecnologia, la investigació i la innovació. Tanmateix han de tenir la capacitat i la competència demostrada per a realitzar projectes d’R+D que suposin un progrés significatiu del coneixement. El pressupost de la convocatòria és de 9 milions d’euros en subvencions, destinats a finançar despeses de personal, petit equipament, materials, costos de publicació i difusió de resultats.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds serà el dia 9 de juny de 2020.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Agencia Estatal de Investigación (AEI).