En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la 2a fase de la convocatòria de Proyectos de I+D+I “Programación Conjunta Internacional” corresponent a l’any 2019.

L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport a projectes de recerca de dimensió europea o internacional, finançant la part espanyola de projectes i programes de recerca multilaterals i col·laboradors. La convocatòria pretén finançar els equips d’investigació espanyols que han concorregut amb èxit a convocatòries transnacionals de caràcter bilateral i multilateral en àrees temàtiques específiques, que demostrin la seva excel·lència científica i que acreditin el valor afegit de la col·laboració internacional a l’hora d’afrontar els reptes de la societat.

Les entitats beneficiàries poden ser públiques o privades, sense ànim de lucre, que tinguin capacitat provada i competència per dur a terme projectes d’R+D i que suposin un avenç significatiu del coneixement. El pressupost de la convocatòria és de 5 milions d’euros en subvencions, destinats a finançar despeses de personal, petit equipament, materials i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds serà el dia 14 de novembre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’Agencia Estatal de Investigación (AEI).