Agencia Estatal de InvestigaciónL’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de l’any 2018 dels Proyectos de I+D+i “Programación Conjunta Internacional” en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020).

Aquesta convocatòria articula la participació dels agents del sistema d’R+D+I estatals als projectes de col·laboració internacional d’alt nivell científic i tecnològic. La convocatòria pretén finançar els equips d’investigació espanyols que han concorregut amb èxit a convocatòries internacionals en àrees temàtiques específiques, que demostrin la seva excel·lència científica i que acreditin el valor afegit de la col·laboració internacional a l’hora d’afrontar els reptes de la societat.

Les entitats beneficiàries poden ser públiques o privades, sense ànim de lucre, que realitzin activitats d’R+D i que generin coneixement científic i tecnològic. El pressupost de la convocatòria és d’11,5 milions d’euros per al període 2019-2021, els quals pretenen finançar costos directes com, per exemple, despeses de personal, petit equipament, material fungible i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte.

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds serà l’11 de setembre del 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.