Proyectos I+D+I en líneas estrategicasEn el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria de Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en colaboración público-privada (2021).

L’objectiu és finançar projectes de recerca industrial realitzats en cooperació publicoprivada, per respondre als reptes identificats a les 23 prioritats temàtiques. Els projectes han de presentar un component inter- i multidisciplinari, i la cooperació científica ha de ser una part essencial. A la vegada, es pretén donar impuls als progressos aplicats, tant en l’àmbit científic com en el desenvolupament tecnològic i la innovació.

Els beneficiaris poden ser: organismes públics d’investigació (OPIs); universitats públiques i privades; instituts d’investigació sanitària (IIS) acreditats; centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica d’àmbit estatal; altres centres d’R+D públics i privats sense finalitat de lucre; empreses; i, finalment, associacions empresarials sectorials.

Aquesta convocatòria complementa les dues principals modalitats estatals de projectes R+D+I de l’any 2020: «Proyectos I+D+i» 2020 – Modalidades «Retos Investigación» y «Generación de Conocimiento». Els projectes seleccionats tindran una durada de tres anys i comptaran amb un mínim de 400.000 euros i un màxim de 2 milions d’euros.

El pressupost total de la convocatòria és de 86 milions d’euros, dividit a parts iguals entre subvencions i préstecs. Les subvencions són finançades pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea (UE), instrument principal del Next Generation EU, en el marc del ​​Plan de recuperación​, transformación y resiliencia de l’Estat espanyol.

La presentació de sol·licituds s’ha d’efectuar a través de la Seu electrònica del Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). El termini de presentació finalitzarà el dia 18 de maig de 2021.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria de Proyectos de I+D+i en líneas estratégicas, en colaboración público-privada (2021) de l’AEI.