En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2021-2023), l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha obert la convocatòria del segon procediment de concessió d’ajuts a «Proyectos de Colaboración Internacional» (2021). Aquests ajuts es contemplen en el Programa Estatal para Afrontar las Prioridades de Nuestro Entorno.

L’objectiu d’aquests ajuts és finançar les entitats espanyoles que hagin concorregut amb èxit a convocatòries europees o internacionals competitives, objecte d’acords de programes de recerca i d’innovació bilaterals o multilaterals.

Aquests ajuts financen dues modalitats de projectes:

  1. Modalitat A: es subvenciona la part espanyola de projecte de col·laboració seleccionats en convocatòries internacionals competitives gestionades per programes europeus en els quals l’AEI hi participa com l’organisme finançador: AMR2 HARISSA 2021cofund, CHISTERA 2020, Circularity 2021, CRCNS, ERA-HDHL HYPERSENS 2021, EuroHPC 2020-1a i 1b, FLAG ERA 3 2021, NEURON COFUND2 2021 i PRIMA 2020.
  2. Modalitat B: es financen projectes d’investigació presentats per investigadors que han superat els estàndards de qualitat internacional més alts a l’haver rebut el segell d’excel·lència de la Unió Europea (UE) en el marc d’accions individuals del programa Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships 2020: subtipus MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships.

El pressupost total de la convocatòria és de 14.719.412,24 euros, destinats a finançar despeses relacionades amb el desenvolupament i execució de les activitats. La convocatòria està finançada per l’instrument de recuperació NextGeneration EU (NGEU).

La sol·licitud s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN). El termini de presentació de sol·licituds és el 28 d’octubre de 2021.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.