CDTIEl Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha obert la convocatòria dels Proyectos Bilaterales de Cooperación Tecnológica Internacional con Países Terceros (Proyectos UNILATERALES) corresponent a l’any 2018. El programa de projectes bilaterals d’R+D en cooperació tecnològica internacional, amb certificació i seguiment unilaterals, impulsa projectes realitzats per consorcis internacionals formalment constituïts, amb participació d’una o més empreses espanyoles i socis estrangers.

Els beneficiaris poden ser empreses individuals, Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE) o consorcis constituïts per, com a mínim, dues empreses espanyoles. També hi poden participar les empreses de projectes de programes multilaterals i bilaterals amb una preavaluació positiva però que no hagin obtingut la certificació internacional.

El pressupost mínim per empresa serà de 175.000 euros. En el cas de projectes desenvolupats per un consorci o una AIE, el pressupost mínim del projecte serà de 500.000 euros. La durada dels projectes podrà ser de 12 a 36 mesos.

La convocatòria presenta tres dates de termini per a la presentació i avaluació de propostes: 10 d’abril, 12 de juny i 16 d’octubre del 2018.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la Seu Electrònica del CDTI.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CDTI.