Generalitat de CatalunyaEl Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica (DEMOC 2022). La convocatòria posa èmfasi en promoure la recerca ètica, aprofitar el coneixement de la ciutadania i integrar una mirada inclusiva en el procés científic que tingui en compte els col·lectius que sovint queden al marge de la participació. L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 60.000 euros (entre 6.000 i 15.000 euros per ajut).

Els treballs de recerca han d’estar orientats a l’obtenció de coneixements aplicables i han de versar sobre algun dels temes següents: els reptes de la participació en línia; les noves formes de participació no institucionals i com es poden incorporar les iniciatives sorgides a la presa de decisions; participació i gènere; participació supramunicipal; i, per últim, la innovació democràtica al món local. Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de 18 mesos a partir de la data de la publicació de la resolució definitiva de concessió de la subvenció.

Els beneficiaris poden ser les universitats que formen part del sistema universitari català i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin la recerca com una de les seves activitats.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 d’octubre de 2021 i s’han de presentar a través del lloc web Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Les subvencions a projectes de recerca en l’àmbit de la qualitat democràtica es van donar per primera vegada l’any 2013. L’impuls a la recerca va en línia amb les polítiques de la Unió Europea (UE). Així mateix, forma part dels objectius operatius que recull el Pla de Govern Obert 2019-2020 i és un dels reptes del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PNSC).

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada al lloc web del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert.