La Fundació Bancària ”la Caixa” ha obert la segona edició (2018) de la convocatòria dels Projectes de recerca en biomedicina i salut. L’objectiu és identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de més excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

Es prioritzaran els projectes en les àrees temàtiques següents: neurociències; oncologia; malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades; malalties infeccioses; i, finalment, tecnologies facilitadores en les àrees temàtiques anteriors.

Les propostes de projecte, de fins a 3 anys d’execució, poden ser:
a) Individuals: presentades per una única institució de recerca, que pot rebre ajuts de fins a un màxim de 500.000 euros.
b) En consorci de recerca: presentades per un màxim de cinc institucions de recerca i coordinades per la institució sol·licitant. El consorci pot rebre ajuts de fins a un màxim d’1 milió d’euros.

Els beneficiaris d’aquesta convocatòria poden ser institucions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal. A més, les propostes poden incloure organitzacions col·laboradores, ja siguin entitats de la societat civil (per exemple, associacions de pacients) o empreses constituïdes.

El pressupost màxim d’aquesta convocatòria és de 15 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 15 de gener de 2019.

El Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació Bancària ”la Caixa” inclou la inversió en recerca com una prioritat. Enguany, l’entitat destina 70 milions d’euros al coneixement, la recerca i la innovació, i preveu augmentar aquesta xifra fins a 90 milions d’euros l’any 2019. Aquesta inversió converteix la institució en la primera entitat filantròpica de recerca d’Espanya i Portugal, i una de les primeres d’Europa.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació Bancària ”la Caixa”.