La Fundació Bancària ”la Caixa” ha obert la convocatòria de Projectes de recerca en biomedicina i salut de l’any 2017. L’objectiu és identificar i impulsar les iniciatives més prometedores, de major excel·lència científica i amb més valor potencial i impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional. Aquesta iniciativa neix de la necessitat de donar resposta a un dels eixos principals del Pla Estratègic 2016-2019 de la Fundació, com és el de la salut. El pressupost màxim és 12 milions d’euros l’any, que es podran ampliar en anys posteriors.

Els beneficiaris són investigadors d’universitats i centres de recerca sense ànim de lucre que es duguin a terme a Espanya o Portugal. Els ajuts que es concediran seran de dos tipus:

  • Categoria A: ajuts de fins a 500.000 euros, per a projectes de 3 anys, d’un o de diversos equips de recerca.
  • Categoria B: ajuts de fins a 1 milió d’euros, també per a projectes de tres anys, que agrupin entre dos i cinc equips de recerca, que aportin un alt grau de transdisciplinarietat i amb la possibilitat de tenir socis internacionals.

Les quatre àrees específiques que es prioritzaran són: malalties cardiovasculars, neurològiques, infeccioses i oncològiques. També hi haurà un cinquè àmbit per a donar suport a projectes biomèdics transversals.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de març de 2018. La gestió s’ha de realitzar a través de l’àrea privada de la Fundació.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació Bancària ”la Caixa”.