Fundació "la Caixa"La Fundació Bancària ”la Caixa” ha obert la quarta edició (any 2021) de la convocatòria de projectes de recerca en biomedicina i salut, que té l’objectiu d’identificar i impulsar iniciatives d’excel·lència científica i amb impacte social, sigui en recerca bàsica, clínica o translacional.

En aquesta convocatòria s’hi poden presentar projectes liderats per investigadors d’organitzacions de recerca sense ànim de lucre localitzades a Espanya o a Portugal. També s’hi poden incloure organitzacions de la societat civil sense ànim de lucre, com ara associacions de pacients. En aquesta edició, les empreses constituïdes no poden formar part de les entitats col·laboradores del projecte.

Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents: neurociències; oncologia; malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades; malalties infeccioses; i, finalment, tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors.

Els projectes tenen un període d’execució de fins a 3 anys i poden ser:
a) Individuals: presentats per una única organització de recerca (organització sol·licitant) i poden rebre ajuts de fins a un màxim de 0,5 milions d’euros.
b) Consorci de recerca: presentades com a mínim per 2 i un màxim de 5 organitzacions de recerca coordinades per l’organització sol·licitant. Poden rebre ajuts de fins a un màxim d’1 milió d’euros.

El pressupost global d’aquesta convocatòria és de 15 milions d’euros. La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través del lloc web habilitat per la Fundació Bancària ”la Caixa”. El termini de presentació finalitzarà el dia 3 de desembre de 2020.

Per a més informació, podeu consultar la convocatòria de projectes de recerca en biomedicina i salut (2021) de la Fundació Bancària ”la Caixa”.