El Memorial Democràtic ha obert la convocatòria, per a l’any 2021, de les subvencions en règim de concurrència a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica. L’import màxim que es destina als tipus d’accions subvencionables és de 100.000 euros.

El Memorial Democràtic és una entitat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya que té com a objectiu la recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica a Catalunya (1931-1980), i en concret, la Segona República, la Generalitat republicana, la Guerra Civil i les víctimes del conflicte per motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, així com la repressió de la dictadura franquista, de l’exili i la deportació, i de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura catalanes.

Les actuacions que poden ser objecte de subvenció han de correspondre a un dels àmbits següents:

a) Àmbit 1. Actuacions commemoratives d’esdeveniments o bé actuacions d’homenatge a persones físiques i/o jurídiques que s’hagin significat pel seu compromís amb la lluita per la defensa i el restabliment de les llibertats i la democràcia (20.000 euros).

b) Àmbit 2. Actuacions de difusió i formació: inclourà l’organització de congressos, seminaris, exposicions, productes audiovisuals de no ficció, edició de publicacions i projectes educatius i/o pedagògics, culturals i/o artístics (45.000 euros).

c) Àmbit 3. Projectes de recerca: inclourà investigacions inèdites en matèria d’història i de memòria que utilitzin fonts arxivístiques, visuals, orals i escrites, entre d’altres (20.000 euros).

d) Àmbit 4. Projectes destinats a la catalogació, inventari i digitalització de fons document (15.000 euros).

La convocatòria va dirigida als ens locals, associacions, empreses i particulars que treballen, des de l’acció cívica, la  recuperació, commemoració i foment de la memòria democràtica.

El termini de presentació de sol·licituds és el 9 d’agost de 2021. La documentació és pot presentar a través de l’apartat Tràmits de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Memorial Democràtic.