TECNIOspring PLUSACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa catalana de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria 2018 dels Ajuts per a la mobilitat de personal investigador per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Programa TECNIOspring PLUS). La quantitat màxima destinada a la convocatòria és de 2,23 milions d’euros, la meitat dels quals estan cofinançats per la Unió Europea (UE) a través de les Marie Skłodowska-Curie Actions del programa Horizon 2020.

L’objectiu de la convocatòria és l’atorgament d’ajuts econòmics a empreses ubicades a Catalunya i a desenvolupadors de tecnologia acreditats TECNIO per a la contractació de personal investigador experimentat per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica. La contractació del personal investigador anirà lligada a un programa de mobilitat de 2 anys de durada per tal de potenciar la carrera investigadora en el seu àmbit d’expertesa.

El programa contempla dues modalitats d’ajuts:
– Modalitat A (sortida a l’estranger + retorn): estada d’un any a una entitat d’acollida de fora de l’Estat espanyol (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) i fase de retorn d’un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l’ajut per a finalitzar el projecte de recerca aplicada.
Modalitat B: incorporació a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya o a una entitat acreditada TECNIO per una estada de dos anys d’un investigador experimentat de qualsevol nacionalitat.

El programa TECNIOspring PLUS permet atreure talent investigador d’alt nivell a Catalunya; potenciar la carrera dels investigadors catalans amb una experiència en recerca aplicada internacional; crear i/o enfortir la col·laboració institucional amb entitats internacionals focalitzades a la recerca aplicada i la transferència tecnològica; potenciar la recerca aplicada i la transferència de tecnologia a Catalunya; i, finalment, contribuir a l’assoliment de l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT). El programa TECNIOspring PLUS disposa d’un pressupost global de 10,04 milions d’euros per al període 2016-2021. Les convocatòries 2016-2017 han finançat un total de 36 contractes. En el període 2013-2015, el programa anterior (TECNIOspring) va atorgar ajuts a 63 contractes, amb un pressupost global de 7,8 milions d’euros.

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant la documentació disponible al lloc web del programa TECNIOspring PLUS. El termini de presentació finalitzarà el 2 d’agost del 2018.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa TECNIOspring PLUS.