Tecniospring INDUSTRYACCIÓ, l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria dels Ajuts de mobilitat de persones investigadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY 2021).

Tecniospring INDUSTRY és un programa de talent internacional per a la contractació, per dos anys, d’investigadors experimentats de qualsevol nacionalitat per impulsar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica dins d’empreses i centres tecnològics. El programa compta amb un pressupost d’11 milions d’euros, cofinançats per les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) del programa Horizon 2020, i té previst oferir 72 ajuts en el període 2019-2024.

Les entitats beneficiàries d’aquesta convocatòria, per impulsar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica, poden ser empreses amb establiment operatiu a Catalunya, desenvolupadors de tecnologia amb acreditació TECNIO, o altres centres tecnològics establerts a Catalunya.

La convocatòria contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:
a) Mobilitat A (sortida a l’estranger + retorn): estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa) i estada de retorn d’un any a l’entitat beneficiària de l’ajut per a finalitzar el projecte iniciat a l’estranger.
b) Mobilitat B (incorporació): estada de dos anys a l’entitat beneficiària.

L’investigador ha de tenir el requisit d’estar en possessió del títol de doctor i tenir 2 anys d’experiència addicional en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) després d’obtenir el títol de doctor, o bé tenir com a mínim 6 anys d’experiència en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) després d’haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat.

La quantitat total destinada a aquesta convocatòria és de 3,99 milions d’euros per a 29 contractes. Cada ajut ofereix 117.000 euros de cost total empresa pels dos anys de durada del projecte (salari brut anual de l’investigador i quota patronal de la seguretat social), a més de despeses del projecte (com a màxim, 15.240 euros), de mobilitat (com a màxim, 1.920 euros) i difusió de resultats del projecte i despeses relacionades amb accés obert de publicacions i dades de recerca (com a màxim, 3.000 euros).

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant la documentació disponible al lloc web del programa Tecniospring INDUSTRY. El termini de presentació finalitzarà el 15 de juny de 2021.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa Tecniospring INDUSTRY.