Tecniospring INDUSTRYACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya, ha obert la convocatòria dels Ajuts de mobilitat de personal investigador per a desenvolupar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica (Tecniospring INDUSTRY 2019).

Tecniospring INDUSTRY és un programa de talent internacional per a la contractació per dos anys d’investigadors experimentats de qualsevol nacional per impulsar projectes de recerca aplicada orientats a la transferència tecnològica dins d’empreses i centres tecnològics. El programa compta amb un pressupost d’11 milions d’euros, cofinançats per les Marie Skłodowska-Curie Actions del programa Horizon 2020, i té previst oferir 72 ajuts en el període 2019-2024.

La convocatòria contempla dos tipus de projectes subvencionables vinculats a dos tipus de mobilitat:
a) Mobilitat A (sortida a l’estranger + retorn): d’una banda, la fase de sortida consisteix en una estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament d’R+D d’una empresa), d’un investigador per desenvolupar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. D’una altra banda, la fase de retorn comprèn una estada d’un any de durada a l’entitat beneficiària de l’ajut per a finalitzar el projecte iniciat a l’estranger.
b) Mobilitat B (incorporació): estada de dos anys d’un investigador a una empresa amb establiment operatiu a Catalunya (amb una plantilla mínima de 4 treballadors) o a un desenvolupador de tecnologia amb acreditació TECNIO, per impulsar un projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica.

Com a requisits de l’investigador, aquest ha d’estar en possessió del títol de doctor i tenir 2 anys d’experiència addicional en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) després d’obtenir el títol de doctor, o bé tenir com a mínim 6 anys d’experiència en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) després d’haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat al país que acollirà l’investigador.

La quantitat total destinada a aquesta convocatòria és de 3,292 milions d’euros. Cada ajut ofereix 117.000 euros de cost total empresa pels dos anys de durada del projecte (salari brut anual de l’investigador i quota patronal de la seguretat social), a més de despeses del projecte (com a màxim, 15.240 euros), de mobilitat (com a màxim, 1.920 euros) i difusió de resultats del projecte i despeses relacionades amb accés obert de publicacions i dades de recerca (com a màxim, 3.000 euros).

La presentació de sol·licituds s’ha de formalitzar mitjançant la documentació disponible al lloc web del programa Tecniospring INDUSTRY. El termini de presentació finalitzarà el 30 de setembre de 2019.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del programa Tecniospring INDUSTRY.