Programa Serra Húnter

S’ha obert la convocatòria internacional del Programa Serra Húnter per contractar personal acadèmic a les universitats catalanes. El programa preveu incorporar fins al 2020 a les universitats públiques catalanes més de 500 nous professors seleccionats amb criteris d’excel·lència internacional. En aquesta primera edició de la convocatòria s’ofereixen 75 places.

El Programa Serra Húnter està finançat per la Generalitat de Catalunya i el conjunt de les set universitats públiques catalanes. A més, la Secretaria d’Universitats i Recerca i les universitats han arribat a un acord perquè els membres dels comitès de selecció tinguin una reconeguda projecció acadèmica, de tal forma que es garanteixi la seva idoneïtat i imparcialitat.

Per poder optar als contractes cal estar en possessió del títol de doctor i tenir una trajectòria acadèmica contrastada, especialment amb experiència internacional a nivell doctoral o postdoctoral. Els aspirants que s’incorporin seran preferentment a nivell de professorat agregat tot i que excepcionalment, de forma justificada i singular, es podran oferir contractes de professor catedràtic, lector i visitant. Els candidats guanyadors seran avaluats després d’un període inicial de tres anys, i posteriorment cada sis anys.

El termini per presentar les candidatures finalitza el 30 d’abril de 2013. Per a més informació, podeu consultar el lloc web del Programa Serra Húnter.